Beskrivning

Sl. är fi. perä ’vikbotten, det innersta av en vik’. Vad fl. beträffar har man tänkt sig både syvä ’djup, d.v.s. djupt inskuren om vik’ (Pitkänen 1985:175) och gen. syden av sysi ’kol’ (Naert 1975:15 f.). I bägge fallen skulle finskan ha fått ett - som i svenskan ersatts med långt ö. Sydänperä är den innersta delen av ett vattenområde. Ett liknande namn finns i Pargas.

Källor

Naert, Aino, 1975: Ortnamnen i Nagu. Meddelanden från Institutionen för nordisk filologi vid Turun Yliopisto. 4.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sijdenperä

Sydenperä 1540

Sijffwenpäre 1557

Södan päre 1556

Söden päræ

Söden pere 1559

Se även

Sydänperä Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.