Beskrivning

Ett finskt namn med sl. taro, använt om nyodlingar utanför kärnbebyggelsen, eller tarha ’inhägnad’. Ett mansnamn Ytti förekommer som del av ortnamn i Eg. Finland. Pitkänen 1985:324.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Yttara 1540

Jttara 1545

Yttarby 1550

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.