Beskrivning

Har behandlats som en sammansättning med -maa ’land, ö’. Jfr Pitkänen 1985:81. Fl. kunde tänkas vara en personnamnsform (Juri eller liknande) av Georgius . Ett annat Jurmo finns i Brändö. Ett Juremaa finns i Estland, Jurema i Lettland. Det lokala enstaviga uttalet låter sig dock inte så enkelt förenas med den antagna efterleden. Måhända kan därför en härledning från ett personnamn utan efterled övervägas. Former av ett visst intresse är kända av Jeremias och Hieronymus. Uusi suomalainen nimikirja. I ett sådant fall skulle en form *Jurma kunnat få genitiven på -o. Fortelius finner det möjligt att Jurmo hör samman med de nämnda baltiska namnen och anknyter till ett lettiskt juur ’hav’ (1999:56 f.).

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Iurima ca 1250

Jörma 1511 – 1514

Jorma 1524

Se även

Jurmo Brändö

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.