Beskrivning

Vid den nuvarande byn finns en god hamn, skyddad av berg.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Berghampn 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.