Beskrivning

Namnet är troligen föranlett av ett flyttblock som finns på skäret ovanför den nuvarande byn.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Stienskeer

Stiensker 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.