Beskrivning

Av fi. Järvensaari; järvi ’sjö’ och saari ’holme’. Konturerna av en forntida sjö kan skönjas mellan 5- och 10-meterskurvorna. Pitkänen 1985:152 f., Fortelius 1999:18 f.

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Jerffuensar 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.