Beskrivning

Den äldsta skrivningen antyder att namnet på något sätt hör samman med namn som Lemo, socken i Åbotrakten, och bynamnet Lemmo i S:t Karins och Bjärnå. Den vik (fi. laksi ) som åsyftas har sträckt sig långt in på Lemlaxön; namnet antas bildat 500–1000 e.Kr. I bakgrunden ligger kanske ett personnamn Lempi. Pitkänen 1985:296 f.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Lemolax 1324

Lemmelax by 1496

Lemlax 1533

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.