Beskrivning

Sl. är fi. perä ’vik, ända’. Enligt Pitkänen ingår här syvä ’djupt inträngande’ (1985:175). Ett liknande bynamn finns i Nagu. Se även Sydmo.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Södepäre 1526

Sydenperä 1540

Sijwänpää 1633

Se även

Sydänperä Nagu

Sydmo Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.