Beskrivning

Har tillhört byn Nickenäs. Omkring år 1000 har enligt höjdkurvorna en vik sträckt sig fram till träsket (Zilliacus 1997:43).

Namnelement

träsk Ett femtontal bynamn innehåller ordet träsk, antingen som enda led eller som fl. eller sl. Det ingår i över tusen namn med annan syftning, mest naturnamn i Finland (Valtavuo-Pfeifer 1998:196). Betydelsen är ’insjö’. Många träsk har med tiden blivit sankmarker eller dikats ut. Ordet har östlig utbredning inom det svenska språkområdet, speciellt i östra Mellansverige, och har säkerligen därifrån införts till Finland. Det antas vara av ljudbeskrivande ursprung. Jonsson 1966:36, Slotte 1978:113 f., Pamp 1988:98, Kiparsky 1969 (ryskt lånord?).

Källor

Zilliacus, Kurt, 1997: Vad ortnamnen berättar. I: En bok om Houtskär. I, s. 33–52. Utgiven av Houtskärs kommun.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Tresk 1549

Se även

Nickenäs Houtskär

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.