Beskrivning

Huvudön i Pargas. De äldre beläggen visar att det inte är fråga om något namn på -ö. Den nutida formen är en sentida uttolkning. Då flertalet bynamn inom det gamla bolet är av finskt ursprung, drar Pitkänen slutsatsen att också detta namn är finskt, samt rekonstruerar en ursprunglig form på *Ahl- (1985:342). Detta skulle i svenskan ha förlorat h med ersättande förlängning av vokalen, som vid tiden för de äldsta beläggen i så fall bör ha uttalats som å. Det finns inte många anknytningsmöjligheter för det antagna elementet i finskan. Det finska namnet på Vittisbofjärd är Ahlainen.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Aliebol 1463 1464

Ole bool 1540

Ole bol 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.