Beskrivning

Fl. av adj. fsv. þiokker ’tjock’ och karl, åsyftande en vida synlig rundaktig bergklack (V. Solstrand 1916, Hellberg 1987). Liknande namn finns i Norden och Estland, d.v.s. förmänskligande benämningar på landmärken för sjöfarare (Modéer 1936: Grimskär).

Källor

Modéer, Ivar, 1936: Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster. Uppsala.

Solstrand, Väinö, 1916. Om namnet Kökar. I: Hembygden 7.

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Thiyckækærl omkr. 1250

Tiokkakarlensis 1472

Tyckekarl 1496

Tijöckar 1537

Tijöökar 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.