Beskrivning

Byn är den östligaste i Kökar. Sl. bygge torde motsvara nutida dialekters byggare i ’söderbyggare, de som bor i söder o.s.v.’ och föreligger här ursprungligen som gen. plur.,

”de i öster boendes ö, by”.

Namnelement

bygg(e) I dialekterna och i äldre skrivformer förekommer ett ord bygge, bygg m. ’inbyggare’ , mest i genitiv pluralis: byggia. Från Österbotten finns belägg som norrbygg ’nordösterbottning’, skogsbygg ’skogsbo’(Oravais), i Nyland skatabygge ’invånare i Skataby’ (Mörskom). Den enstaviga formen är sannolikt en förkortning av den längre.

Äldre belägg

Österbigia 1537

Österbygge

Österbyggeöö 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.