Beskrivning

Namnet Grönvik förekommer som ”givet” namn på många egendomar. Lopmeri (1947:14) antar det syftar på frodig växtlighet vid viken. Officiellt fi. Viherlahti, en direkt översättning av Grönvik.

Källor

Lopmeri, J.A., 1947: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet. II. Entisten Vehmaan ja Taivassalon pitäjien nimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 220. Helsinki.

Äldre belägg

Grønewick 1463

Grönuick 1542

Andra språk

Finska: Viherlahti

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.