Beskrivning

Gustavs avskildes från Tövsala 1865. Namnet Gustavs gavs på Gustav III:s tid som svenskt namn på Kivimaa församling. Härtill bildades det fi. Kustavi, som fastställdes som officiellt namn 1897.

Andra språk

Finska: Kustavi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.