Beskrivning

Ett finskt sjönamn bildat av förslagsvis petäjä ’fura’ och järvi ’sjö’. De gamla skrivformerna häntyder dock snarare på ett Petti < Petrus. Jfr Uusi suomalainen nimikirja: Pettinen.

Namnelement

järvi Det finska ordet järvi betyder ’insjö’. Det bildar efterleden i 13 nyländska och ett par österbottniska bynamn av finskt ursprung, men ingår dessutom i många finska naturnamn. I de österbottniska dialekterna bortfaller slutvokalen regelbundet. Elementet järvi diskuteras av Naert 1995:154.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Petierueby 1540

Petierff 1541

Petierffby 1543

Petties by 1545

Pettierff 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.