Beskrivning

Ursprungligen namn på ett säteri i Sävträsk by i dåvarande Pernå. När en kapellförsamling bildades av Sävträsk m.fl. byar 1791 fick den överta säteriets namn. Liljendal hör till de vandrande namnen och förekommer på många håll i Norden. Impulsgivare anses det tyska klostergodset Lilienthal ha varit. Till samma namnkategori hör Rosendal, Fågelsång, Falkenberg. Granlund 1956:74.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Liliendal 1638

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.