Beskrivning

Sl. har kombinerats med ett finskt laukka ’grund strand’, som också ingår i ortnamn. Byn ligger vid ett upplandat sund. Fl. oklar, möjligen sv. hors ’häst’ såsom har antagits. Horslök skulle i så fall kunna betraktas som ett s.k. hybridnamn (Granlund 1956:107). Sl. har möjligen inlånats som substantiv i dialekten.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Horsselock 1540

Horslöck 1541

Horslockby 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.