Beskrivning

Ett av de östnyländska namnen på -om, avseende gårdar och deras folk. Det är bildat av mansnamnet Mikael, Mickel och ordet pilt ’pojke, lärgosse, tjänare’ men tydligen också ’man’. Samma ord ingår i namnen Piltom i Mörskom och Bondpiltan (Bondby) i Karis. Granlund 1956:404 f.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Michilspiltom 1551

Michilspilttom 1554

Michelpilton

Michelsby 1557

Piltonn 1563

Se även

Bondby Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.