Beskrivning

Sannolikt hör Hardom till den grupp av bynamn på -om som innehåller personnamn. Ett tillnamn Hardh torde ingå här. En Olff Hordh förekommer Pernå 1448, en Jaap Hardh i Pyttis 1422. Granlund 1956:392 f.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Hardomby 1540

Hardom 1543

Harsby 1556

Hardåm 1570

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.