Beskrivning

Karsten uppfattar namnet som ett jämförelsenamn, innehållande redskapsbenämningen harv(Karsten 1921:75). Ahlbäck ansluter sig, om än med viss tvekan, till tolkningen (1981:71). Harrström hör säkerligen samman med gårdsnamnet Harv i Närpes, Harva i Sastmola m.fl. Fl. är säkert ett personnamn, snarast en kortform av något tvåledat namn. Formen Harvaström innehåller kortnamnet i genitiv: ’Strömmen vid Harves’. I Edsvik finns ett hemman Hartvik, innehållande mansnamnet Hartvig, belagt i Finland sedan 1300-t. (Karsten 1923:52). Detsamma kunde tänkas ligga till grund för kortnamnet.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Ahlbäck, Olav, 1981: Bebyggelsenamn i Korsnäs I: Korsnäs historia, s. 61–85. Närpes.

Äldre belägg

Harffuaström

Harffuastrøm 1492 – 1494

Harfström 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.