Beskrivning

Ursprungligt naturnamn ’Viken vid edet’. Ordet ed(e) ’landtunga o. likn.’ uttalas i dial. i allmänhet med diftong, i ortnamn eidis, eiss-, men i södra Österbotten har diftongen i denna ställning sammandragits och förkortats. Jfr Hultman 1939: § 131.

Källor

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.