Beskrivning

Byn är numera en del av Tolvsnäs. Fl. är ett binamn eller ordet skog. Se Skoböle.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Skogisby 1540

Skogsby 1545

Se även

Skoböle Kimito

Tolvsnäs Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.