Beskrivning

Bruket anlades i byn Dals 1686. J. Gardberg 1944:21.

Källor

Gardberg, John, 1944: Tidsåldrar och öden intill 1721. Kimitobygdens historia utgiven av Gabriel Nikander. Del I:1. Åbo.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.