Beskrivning

Den nordligare och innersta delen av Långviken. Namnet står i relation till Söderlångvik i Dragsfjärd.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Langwichboll 1464

Langhwik 1511

Langawicka bol 1538

Longuick 1540

Se även

Söderlångvik Dragsfjärd

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.