Beskrivning

Se Norrsundvik i Kimito.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sonnanuick 1540

Se även

Norrsundvik Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.