Beskrivning

Sl. -mark har betytt ’skog, gränsmark’. Namnen har sekundärt blivit namn på bebyggelse på sådant område. Väster och Öster har tagits i bruk som särskiljande fl., när den ursprungliga byn delats.

Namnelement

mark Namn på -mark förekommer i sydvästra Finland, från Åboland till södra Österbotten: Karlsmark, Påmark, Yttermark, Östermark m.fl. sammanlagt 15 antecknade bynamn. Ordet betecknar troligen både utskog och nyodlingar i avlägsna skogs- och gränsområden som bebyggts och växt ut till stora byar. Till Finland har namntypen sannolikt utbrett sig från Svealand, men den förekommer också i västra och norra Sverige, samt i Norge och Danmark. Namntypen kan dateras till vår medeltid. Thors 1953a:22 f., Pamp 1988:52 f. Utförligt om namn på mark(en) hos Valtavuo-Pfeifer 1998:118 ff.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

marka boll 1463

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.