Beskrivning

Bebyggelsen ligger vid ett högt, brant berg.

Bebyggelsenamn i Kimitoön (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Branten 1650

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.