Beskrivning

Beträffande slutdelen se Sottunga. Namnets första del kan tänkas innehålla ordet kummel ’sjömärke av sten’, även (i runsvenskan) ’gravvård’. Jfr Ståhle 1946:283, Hellberg 1967.

Källor

Hellberg, Lars, 1967: Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. Kumlabygden 3.

Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge. Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 16. Lund.

Bebyggelsenamn i Kumlinge

Äldre belägg

Cumblinge 1478

Kumlinge 1484

Cwmblinge 1537

Kumblinga 1543

Kumblingh 1547

Se även

Sottunga Sottunga

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.