Beskrivning

Beträffande slutdelen se Sottunga. Om början av namnet kan för närvarande endast gissningar göras. Det finns inte mycket jämförelsematerial. Den enklaste tolkningen är att utgå från ordet änkling, men det vore då fråga om en ganska ovanlig namnbildning. Bynamnet Enkis, Änkis i Korpo har av Pitkänen rekonstruerats som ett *Änki(ä)sten, utgående från änkka, änky ’stammare’ (1985:325), och Fortelius förenar sig om den tolkningen (1999:22). En annan möjlighet i båda fallen är kanske att utgå från mansnamn som Engel, Engelbrekt, varav finska namnformer som Änki, gårdsnamnet Änkilä (Uusi suomalainen nimikirja: 949). Önamnets -k- får kanske förklaras som en dissimilation inom ortnamnet, alternativt som ett finskt uttal *Änkel av personnamnet. Flera andra namn på -inge förefaller innehålla personnamn (Villinge, Pellinge, Hyvinge).

Källor

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Kumlinge

Äldre belägg

Ancklinge 1537

Enklinge 1537

Æncklijnge 1539

Änckling 1545

Enklinga 1555

Se även

Änkis Korpo

Sottunga Sottunga

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.