Beskrivning

’Hvittisbornas fjärd’ d.v.s. den fjärd som folk från Vittis, fi. Huittinen, brukat vistas vid. Fi. Ahlainen, möjligen av fsv. mansnamnet Asle. Jfr Åselholm, Iniö, samt fi. kihla från gissel. Utan intresse i sammanhanget är kanske inte namnelementet ål ’undervattensrev’ som ingår i ett tiotal sydösterbottniska namn på fiskeplatser. Om detta har upptagits som lån i finskan, måste lånet vara mycket gammalt. T.E. Karsten nämner denna möjlighet i en artikel i Finskt Museum 1903. Men ordet förefaller inte för övrigt känt i finskan.

Källor

Karsten, T.E., 1903: Strödda bidrag till vår ortnamnsforskning. Finskt Museum X.

Bebyggelsenamn i Vittisbofjärd (historisk kommun)

Äldre belägg

Huittisbofierd 1427 *

Huittisbofierd 1540

Andra språk

Finska: Ahlainen

Se även

Åselholm Iniö

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.