Beskrivning

Av Klas < Nikolaus och mark. Fi. Lassila. Huldén 1984b:69.

Namnelement

mark Namn på -mark förekommer i sydvästra Finland, från Åboland till södra Österbotten: Karlsmark, Påmark, Yttermark, Östermark m.fl. sammanlagt 15 antecknade bynamn. Ordet betecknar troligen både utskog och nyodlingar i avlägsna skogs- och gränsområden som bebyggts och växt ut till stora byar. Till Finland har namntypen sannolikt utbrett sig från Svealand, men den förekommer också i västra och norra Sverige, samt i Norge och Danmark. Namntypen kan dateras till vår medeltid. Thors 1953a:22 f., Pamp 1988:52 f. Utförligt om namn på mark(en) hos Valtavuo-Pfeifer 1998:118 ff.

Källor

Huldén, Lars, 1984b: Svenska språkminnen i Satakunta. I: Saga och sed 1983, s. 63–78.

Bebyggelsenamn i Norrmark (historisk kommun)

Äldre belägg

Claasmarck 1540

Klasmarck 1546

Clåssmarck 1571

Andra språk

Finska: Lassila

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.