Beskrivning

I jordeboken 1792 och senare från 1905. Inlöst som hemman på 1700-talet och kallat Södra udden. Fl. är klåv ’klyfta, skreva’. Solstrand 1988:163.

Källor

Solstrand, Per Henrik, 1988, Ortnamnen i Föglö. I: Föglö, del II, utg. Föglö kommun, s. 157–190. Mariehamn.

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.