Beskrivning

Sammanfattning för byar i norra Föglö, tidigare även upptaget som by. Troligen genitiv plur. varg och skär. Konsonantgruppen -rgh(a)sk har fått ett starkt förenklat uttal.

Äldre belägg

Wargaskers Teckia 1537

Wargskär 1545

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.