Äldre belägg

Lillraumo 1811

Se även

Raumo Raumo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.