Andra språk

Finska: Aittaluoto

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.