gester

Det finns ett tiotal bynamn med fl. Gester- i södra Finland. Fl. avser ’person(er) från Gästrikland’. Namntypen har börjat kallas särnamn. Hit hör också namn med fl. Dalkarl-, Hälsing-, och åtminstone en del av namnen med fl. Lapp-, Finn-, Ryss-. Särnamnen betecknar bebyggelser där utifrån komna har slagit sig ned. Hellberg 1987:66 f.

Förekomster

Åland

Jomala: Gesterby Saltvik: Ryssböle , Ryssö Sund: Gesterby

Åboland

Kimito: Dalkarlby , Gesterby Nagu: Dalkarlby

Nyland

Kyrkslätt: Gesterby Pojo: Gästerby Snappertuna: Gästersö

Kartan kommer att få svensk text inom kort.