Beskrivning

Den nutida finska officiella formen är Halsua. Någon slutgiltig tolkning av namnet föreligger inte. Karsten menar att namnet från början är svenskt, hals+å (1921:175). Viljo Nissilä har samma uppfattning (1964:142). Men säkerligen kan man utgå från att det från början är personsyftande. Och då det ljudmässigt står ganska nära det karelska Haltsonen ges här kanske en möjlighet. Detta har av Viljo Nissilä sammanställts med det ortodoxa mansnamnet, ry. Falalei, Fallelei, grek. Thalelaios, som i Finland gett kortformer som Hali, Halo, Haleska. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Nissilä, Viljo, 1964: Lapuan nimestä. I: Virittäjä.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Halso

Äldre belägg

Halse träsk 1560

Halsula 1573

Halsw 1583

Halså 1587

Halso 1591

Andra språk

Finska: Halsua

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.