Beskrivning

I en urkund från Reval förekommer Fagerwyc som namn på en man från västra Nyland 1328, liknande 1337 och 1344. Fl. är adj. fager ’vacker’. Den är möjligen berömmande av andra än estetiska skäl.

Namnelement

fager Adjektivet fager bildar förled i både naturnamn och bebyggelsenamn i Finland, Sverige och Norge. Granlund 1956:154. Vid syftning på bebyggelse är namn av denna typ sannolikt ”givna” och har en prydande uppgift. I naturnamn kan fl. tänkas konstituera s.k. noanamn, ersättningar för tabunamn, namn som man inte har velat eller vågat nämna. Det vanligaste är väl ändå att namnen syftar på växtlighet (LEX). I äldre namn anses betydelsen vara ungefär ’passande, tjänlig’ (SOL, SPK kaunis).

Äldre belägg

Ffagrawijka bol 1451

Fagherwic 1452

Fagerwijck 1527 *

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.