fager

Adjektivet fager bildar förled i både naturnamn och bebyggelsenamn i Finland, Sverige och Norge. Granlund 1956:154. Vid syftning på bebyggelse är namn av denna typ sannolikt ”givna” och har en prydande uppgift. I naturnamn kan fl. tänkas konstituera s.k. noanamn, ersättningar för tabunamn, namn som man inte har velat eller vågat nämna. Det vanligaste är väl ändå att namnen syftar på växtlighet (LEX). I äldre namn anses betydelsen vara ungefär ’passande, tjänlig’ (SOL, SPK kaunis).

Förekomster

Åboland

Pargas: Fagerkulla

Egentliga Finland

Gustavs: Fagernäs

Nyland

Borgå: Fagersta Ingå: Fagervik Pyttis: Fagerö Snappertuna: Fagernäs

Kartan kommer att få svensk text inom kort.