Beskrivning

En Hartman Innanbäck nämns 1457, rimligtvis från denna by. Namnet är säkerligen föranlett av att byn ligger mellan två bäckar som flyter samman söder om Österkulla, d.v.s. byn ligger ”innanför bäckarna”. Brenner 1936a:374, 490.

Namnelement

-an Flera bynamnsförleder innehåller ord för riktning i en form på -an: västan, nordan, ovan. Det är fråga om gammalt suffix, ursprungligen ett urgermanskt riktningsadverb ana som smält samman med riktningsorden: västan ’väster om’ o.s.v.

Källor

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Innanbak 1441

Jnnanbek 1447

Innanbeck 1457 *

Se även

Österkulla Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.