Äldre belägg

Sönnann Sunnd 1540

Sunnansund 1541

Sonasund 1551

Se även

Sonabacka Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.