Beskrivning

Namnet Viborg är känt sedan folkungatiden. I samband med sitt korståg 1293 till Karelen grundade Tyrgils Knutsson Viborgs slott. Men namnet är sannolikt betydligt äldre. Det har härletts från vi ’helgedom’ och borg ’fornborg’ eller ’kulle’. Möjligheten att platsen uppkallats efter Viborg i Jylland förtjänar beaktande. Thors 1949b:24 f. och hänv. Gardberg redogör för slottets historia (1993:64 ff.). Nissilä förklarar den finska formen Viipuri genom att anta efterleden -burg, som han anser tyder på gotländskt inflytande (1975:216).

Källor

Gardberg, C.J., Welin, P.O., 1993: Finlands medeltida borgar. Keuru.

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Nissilä, Viljo, 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu.

Bebyggelsenamn i Viborg

Andra språk

Finska: Viipuri

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.