Beskrivning

Bolet omfattade byarna Flyt, Väster- och Östersolberg, Ålkila och Rådkila. Mansbinamnet Garp motsvarar garp ’tysk’, särskilt under Hansatiden. Brenner 1936b:145.

Namnelement

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

Källor

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Garps bol 1451

Garpis bol 1544

Gars bol 1552

Se även

Ålkila Ingå

Flyt Degerby

Östersolberg Degerby

Rådkila Degerby

Västersolberg Degerby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.