Beskrivning

Olika tolkningsförslag refereras av Pitkänen 1985:339 f. Hon anknyter Sagu till medeltida tillnamn i Åbotrakten och ansätter en utgångsform *Sagho/ *sako. En liknande utveckling har antagits för Nagu. Tanken att det i bägge fallen ursprungligen är fråga om kortformer av personnamn kan knappast avvisas. Suomalainen paikannimikirja återger flera förslag, bl.a (Kepsu) att bebyggelsenamnet utlösts ur ett *Sauvolahti.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Äldre belägg

Saw 1335

Sagw 1347 – 1348

Sawy 1348

Sagå 1410

Saghu 1469

Sau 1478

Saghw 1517

Andra språk

Finska: Sauvo

Se även

Nagu Nagu

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.