Beskrivning

Sl. är säkert ordet salo ’stor ö’. Övergången a > ä (> ö) är regelrätt dialektal (som i svala, trana m.fl.). Flera bynamn och tillnamn (Muddais i Pargas, Mudainen i Laitila) har antagits höra samman med ordet muta ’dy, torvmark m.m.’. Uusi suomalainen nimikirja: Mutanen. Detta ensamt i gen. skulle lyda *Mudan-. Men ett tillnamn *Muta, *Muti kan också ha annat ursprung, t.ex. från ett mansnamn. Namnets första vokal har utan tvivel varit kort, vilket utesluter en del framställda tolkningar. Det kan nämnas att en sankmark i byn heter Mudäni (av -neva).

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Modensal 1540

Mudensalo 1547

Modensall by 1548

Mudhensal 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.