Beskrivning

Stad på Ladogas nordsida. Av ett finskt personnamn Sortava och -la. Nissilä 1975:45, 123.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Nissilä, Viljo, 1975: Suomen Karjalan nimistö. Joensuu.

Bebyggelsenamn i Sordavala

Andra språk

Finska: Sortavala

Ryska: Serdobol

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.