Beskrivning

Vambula har kombinerats med våm, dial, vamb, syftande på vattendrag. Aimo Hakanen 1984.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Hakanen, Aimo, 1984: Etymologiska synpunkter på ortnamn i Vammala-trakten. Nornarapporter. 26.

Bebyggelsenamn i Vambula (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Vittis (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Vambula 1571 jb

Andra språk

Finska: Vampula

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.