Beskrivning

Det finska namnet på socknen är Ilmajoki. Älven Ilmajoki och sekundärt socknen har säkerligen namn efter bebyggelsen, som alltså hetat Ilmola. Namnet är bildat till ett gammalt finskt personnamn Ilmo, Ilmari. Uusi suomalainen nimikirja, Vahtola 1980:270.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Vahtola, Jouko, 1980: Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. Studia historica septentrionalia. 3. Rovaniemi.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Ilmola

Äldre belägg

Ilmola 1546

Andra språk

Finska: Ilmajoki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.