Beskrivning

Socken nära den gamla gränsen på Karelska näset. Sedan medeltiden omväxlande med Äyräpää, omtalas som församling 1445. Helgekors kyrka är ett annat förekommande namn. Namnet Mola har möjligen utlösts ur sjönamnet Muolajärvi. Luukka m.fl. 1952:18.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Luukka, Eemil, m.fl., 1952: Muolaa ja Äyräpää 1870 – 1944. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Mola (historisk kommun)

Andra språk

Finska: Muola

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.