Beskrivning

Av mansnamnet Filpus, Filppu (Philippos) med suffixet -la.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Bebyggelsenamn i Elimä (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Kouvola (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Wilcka by

Wilpula 1560

Vilpula 1561

Philpolaby

Philpwla 1562

Andra språk

Finska: Vilppula

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.